فرخ صفوی

عضو هئیت مدیره و مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا

آتنا اکبری زاده

مدیر مالی اداری

محمد جواد اکبری زاده

بازرگانی داخلی

احمد قربانی

مدیریت بازگانی بخش خاورمیانه و مشاورتجارت الکترونیک و آی تی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

امید قربانی

مدیر بازرگانی بخش اروپا
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

احمد ایزدی

بازاریابی بین المللی

سعید قربانی

مشاور ارشد بازرگانی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

فرزاد رواندوست

مدیر بازرگانی بخش شرق آسیا
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

فرشید قربانی

مدیر عامل و کارشناس ارشد گمرکی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با

غلامرضا اکبری زاده

رئیس هئیت مدره و مشاور ارشد بازرگانی
اطلاعات شخصی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با