مهارت های تیم گروه بازرگانی قربانی
گروه بازرگانی قربانی  با تیمی حرفه ای و با سابقه در خدمت شماست
گروه بازرگانی قربانی
70%
آنالیز
93%
امور گمرکی و بازرگانی
53%
تیم اجرایی ما

تیم اجرایی گروه بازرگانی قربانی تیمی فعال و باسابقه می باشد

ترانه طاهری

طراح سایت

مهتا کیان

برنامه نویس

مریم حاجی حسنی

مهندس کامپیوتر

رضا اسدی

مترجم

بنیامین باقر

مهندس نرم افزار

سپیده کلایی

بهینه ساز
آخرین اخبار ما را بخوانید

اخبار و رویدهای اقتصادی را با شما به اشتراک می گذاریم