مهارت های تیم گروه بازرگانی قربانی
گروه بازرگانی قربانی  با تیمی حرفه ای و با سابقه در خدمت شماست
گروه بازرگانی قربانی
70%
آنالیز
93%
امور گمرکی و بازرگانی
53%
تیم اجرایی ما

تیم اجرایی گروه بازرگانی قربانی تیمی فعال و باسابقه می باشد

غلامرضا اکبری زاده

رئیس هئیت مدره و مشاور ارشد بازرگانی

فرشید قربانی

مدیر عامل و کارشناس ارشد گمرکی

فرزاد رواندوست

مدیر بازرگانی بخش شرق آسیا

سعید قربانی

مشاور ارشد بازرگانی

احمد ایزدی

بازاریابی بین المللی

امید قربانی

مدیر بازرگانی بخش اروپا

احمد قربانی

مدیریت بازگانی بخش خاورمیانه و مشاورتجارت الکترونیک و آی تی

محمد جواد اکبری زاده

بازرگانی داخلی

آتنا اکبری زاده

مدیر مالی اداری

فرخ صفوی

عضو هئیت مدیره و مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا
آخرین اخبار ما را بخوانید

اخبار و رویدهای اقتصادی را با شما به اشتراک می گذاریم